0
Методи арт-терапії Внутрішній світ кожної людини наповнений різними уявленнями і образами. Душевні страждання і радості розкриваються не тільки в емоційному спілкуванні між людьми, а також при зіткненні з творами мистецтва. Швидкість сучасного життя змушує людину мислити раціонально, тому поетична мова почуттів і переживань часто для її розуму стає незвичною. Допомогти людині адаптуватися в сучасній дійсності, відновити порушені зв'язки між розумом і почуттями, розвинути індивідуальну особистість через творчість покликані методи арт-терапії.

Різні напрямки арт-терапії сприяють зціленню і розвитку людської душі через художню творчість. У цьому полягає основне завдання арт-терапевтів. Робота над подібними методиками почалася в першій половині минулого століття під керівництвом аналітичного психолога доктора Юнга. Різноманітність технік арт-терапії не обмежена суворими рамками, але кожен напрямок даного методу лікування свідомості і душі людини відповідає певним видам мистецтв.

Музикотерапія


Однією з методик арт-терапії є музикотерапія. В даному випадку терапевтичний вплив на людину виявляється за допомогою музики. Музичні твори використовуються для корекції мовних і рухових розладів, переживань, страхів, інших емоційних відхилень і комунікативних труднощів.


Танцювальна терапія


Важливе значення має і такий вид терапії. Основна мета такого впливу полягає у розвитку усвідомлення власного тіла людини, навичок спілкування. Групові заняття дозволяють в максимально короткі терміни досягти ефективних результатів у міжособистісних стосунках.

Інші методи арт-терапії. Іншими відомими методами арт-терапії є моделювання з папером, каменем, деревом, ліпка (пісочна терапія), малювання, ліплення, спів, образні розмови, написання коротких оповідань на задані теми.

Різноманітні арт-терапевтичні методи створюють обстановку для безболісного доступу до глибин свідомості клієнта, допомагають стимулювати опрацювання його несвідомих переживань. Розвиваються блоковані або слаборозвинені системи сприйняття навколишнього світу, асоціативно-образне мислення. Методи арт-терапії допомагають відпрацювати агресію, внутрішні конфлікти, страхи і т.д. Арт-терапія - це ще й безцінний діагностичний матеріал для досвідченого психолога-психотерапевта.

Способи арт-терапії


У цих випадках психологи практикують проведення арт-терапевтичних занять двома способами. Перший спосіб полягає в наступному: психолог-психотерапевт пропонує пацієнту виготовити який-небудь виріб з конкретного матеріалу на строго певну тему. За результатами його роботи психолог-психотерапевт зможе побачити приховані від свідомості почуття і переживання пацієнта, особливості його світовідчуття. Про це допомагають судити колірне сполучення, своєрідність форм, самобутність вираженого сюжету. Така робота допомагає психодіагностиці, сприяє кращому розумію маленького пацієнта. Це полегшує подальшу роботу психолога.

Другим способом є неструктуровані заняття, при яких клієнти самостійно вибирають тему, інструменти, матеріали, манеру виконання. Після закінчення роботи проводиться обговорення результатів. Початкове завдання психолога-психотерапевта - це подолання збентеження, скутості, нерішучості клієнта перед виконанням незвичної роботи. Таке завдання іноді надзвичайно складно вирішити, тому що доводиться долати опір клієнта поступово.

У яких випадках показана арт-терапія


В даний час спектр застосування методик арт-терапії різноманітний і відкриває широкий простір для творчих пошуків. Це різні кризові ситуації, міжособистісні конфлікти, травми психологічного характеру, вікові кризи, психосоматичні розлади. Часто вимагають особливого професійного підходу відносини в родині. Зокрема, тема «батьки-діти» настільки актуальна в даний час, що багато людей просто бояться зізнатися у власній неспроможності при вихованні дітей.

Досить часто після припинення сеансів арт-терапії клієнти захоплюються тими видами творчості, якими займалися в процесі роботи з психологом. Численні дані підтверджують, що арт-терапевтичний вплив допомагає людині відкрити в собі такі творчі начала, про які вона раніше не підозрювала. Будь-яка людина наодинці з собою завжди виявить якісь особистісні проблеми, тому недоцільно упереджено ставитися до методів арт-терапії.04 травня 2015Поділіться власною думкою
Реєстрація