0
Можливості методу МРТ Можливості методу МРТ (магнітно-резонансна томографія) - це один з найбільш динамічно і швидко розвиваючих методів променевої діагностики. Основна його перевага в порівнянні з іншими методами полягає у відсутності іонізуючого випромінювання а, отже, повністю виключаються ефекти мутагенезу і канцерогенезу.

В даний час застаріла назва методики - ядерно-магнітно-резонансна томографія - не використовується, оскільки здатна викликати неправильні асоціації з іонізуючим випромінюванням.

Метод магнітно-резонансної томографії має високий ступінь м'яко-тканинної контрастності і дозволяє проводити обстеження в абсолютно будь-яких площинах, враховуючи всі анатомічні особливості організму пацієнта. При необхідності МРТ також дозволяє отримувати тривимірні зображення для того, щоб точно оцінювати поширеність і стадію патологічного процесу. Крім того, МРТ є унікальним у своєму роді методом неінвазивної діагностики, який має високий ступінь чутливості, а також специфічністю відносно виявлень инфильтраций кісткової тканини і набряків.


Розвиток дифузійної томографії та методу МР-спектроскопії поряд зі створенням нових контрастних органотропних препаратів стало основою розвитку так званої молекулярної візуалізації, яка дозволяє проводити неінвазивні гістохімічні обстеження.

Спектр застосування МРТ визначається, в першу чергу, технічними характеристиками конкретного апарату - томографа: напруженістю магнітного поля, набором датчиків, що дозволяють досліджувати різні анатомічні області (головний мозок, судини, хребет) і т.д.

Обстеження конкретній області організму пацієнта за допомогою МРТ включає в себе виконання імпульсних послідовностей. Різні послідовності допомагають отримувати різні специфічні характеристики тканин, оцінювати зміст тих чи інших елементів. Як правило, в основі обстеження лежить стандартний протокол, який за вказівкою лікаря-діагноста доповнюється тими чи іншими імпульсними послідовностями. Набір цих послідовностей залежить від конкретної ситуації і попередньо поставленого діагнозу.


На самому початку розвитку методу МРТ передбачалося, що не виникне потреби в створенні та використанні контрастних препаратів. Однак проведені в даній галузі дослідження зробили очевидним той факт, що точність діагностики при застосуванні внутрішньовенного контрастування значно підвищується. Сьогодні в якості контрастної речовини використовується гадоліній - рідкісноземельний метал, який безпечний для людини. Побічні реакції складають менше 1% випадків, як правило, ступінь їх вираженості низька.

11 січня 2015Поділіться власною думкою
Реєстрація