0
У чому незамінність і унікальність грудного молока? Грудне молоко – це харчування, якому рівних немає. Воно є єдино адекватним харчуванням для дитини з перших хвилин її життя. Користь і незамінність грудного вигодовування (ГВ) для гармонійного зростання дитини підтверджена численними дослідженнями. Неможливо знайти в природі процес більш фізіологічний, анатомічно доцільний, духовно виправданий і безпечний для малюка, ніж грудне вигодовування.

Встановлено, що крім легкозасвоюваних поживних речовин - білків жирів і вуглеводів, що знаходяться в грудному молоці (ГМ) в оптимальному співвідношенні, з молоком матері до дитини надходить весь спектр неспецифічних і специфічних чинників захисту, а також широкий комплекс гормонів і біологічно активних речовин, відсутніх в дитячих молочних сумішах. До найбільш важливих у функціональному відношенні компонентів ГМ, що визначають його унікальні властивості, відносяться олігосахариди, корисні бактерії, гормони, фактори росту, поліненасичені жирні кислоти, глобулярний мембранний комплекс, біологічно активні білки.

Та бувають випадки коли у матері немає свого молока тоді на заміну приходять різні дитячі суміші. В таких сумішах повинні бути олигосахариды грудного молока.


Склад олігосахаридів жіночого молока дуже складний. До теперішнього часу виділено і охарактеризовано близько 200 різновидів олігосахаридів, які є не тільки поживним середовищем для зростання корисних бактерій, але і виконують важливу захисну і імунну функції.

Грудне молоко є постійним джерелом «корисних» бактерій для кишечника немовляти, включаючи лакто-і біфідобактерії, які відіграють важливу роль у зниженні числа важких інфекційних захворювань. Також в ньому знайдено активну антиканцерогенну речовину, здатну нейтралізувати до 40 різновидів ракових клітин.

В грудному молоці містяться живі клітини - макрофаги, «клітини-пожирачі», здатні до активного захоплення і перетравлювання бактерій та інших чужорідних і токсичних часток, що захищають організм дитини від бактеріальних, грибкових та інших інфекцій, а також клітини лімфоцити - головні клітини імунної системи.

В 1 мл. молозива міститься до 1 млн. таких клітин!


Доведено, що у дітей, які отримують материнське молоко, рідше виникають інфекційні та алергійні захворювання, формується правильний розвиток прикусу і здорова харчова поведінка.


Дитина, що годується грудьми, відчуває більший психологічний комфорт і відчуття захищеності, в порівнянні з малюком, що годуються сумішшю з пляшечки.

Грудне вигодовування виходить далеко за рамки простого харчового забезпечення. Так, дослідження показали, що грудне молоко, впливаючи на гени, може позитивно змінювати результати розвитку захворювання навіть якщо є до нього генетична схильність.

Вигодовування материнським молоком називають важливим фактором метаболічного та імунологічного програмування здоров'я немовляти. Так, серед численних віддалених ефектів грудного вигодовування найбільш доведеними є зниження ризику розвитку ожиріння, цукрового діабету, серцево-судинної патології, високого рівня холестерину у дорослих людей, що знаходилися на ГВ хоча б 4 міс. після народження.

Підтверджено також позитивний вплив ГВ на нервово-психічний розвиток, інтелект і соціальну адаптацію дитини. У дітей на ГВ відзначається кращий розвиток пізнавальних функцій і більш високий індекс інтелекту в порівнянні з дітьми на штучному вигодовуванні, а саме наявність у них багатшого словникового запасу, образного мислення, вербальної пам'яті, навичок читання і письма.

08 квітня 2019Поділіться власною думкою
Реєстрація